JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upphovsrättsliga mål: PMT 722-17


Den huvudsakliga frågan i målet var om inskränkningen i ensamrätten avseende tidningar var tillämplig när ett tidningsföretag på sin webbplats och på Twitter återgav fotografier som hämtats från Facebook utan rättighetshavarens tillstånd. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att inskränkningen var tillämplig och att fotografiernas rättsinnehavare inte hade rätt till ersättning. I bedömningen tog Patent- och marknadsöverdomstolen ställning till bl.a. om fotografierna på Facebook hade överförts till allmänheten, om tidningsföretagets webbplats och användning av Twitter skulle vara att anse som tidningar, om återgivningarna hade skett i samband med en redogörelse för en dagshändelse samt om tidningsföretaget uppfyllt kravet på namn- och källangivelse. Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde inte undantag från huvudregeln och tillät därför inte överklagande.

Referatbeteckning: PMÖD 2018:2

Tillhörande dokument