JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverket - central förvaltningsorganisation

Domstolsverket är en statlig myndighet.
Domstolsverket styrs av regeringen
och hjälper domstolarna i Sverige.

Domstolsverket får inte bestämma hur domstolarna ska döma.

Domstolsverket ansvarar för att samordna
och ha hand om gemensamma frågor
för domstolarna.

Domstolsverket hjälper också hyresnämnderna,
arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Arbetet är till exempel:

 • utveckling för personalen
 • utbildning
 • information
 • göra bestämmelser, råd och anvisningar 
 • se till att verksamheten är bra, snabb och inte för dyr,
  och lätt att förstå och komma åt för medborgarna.

Mål

Domstolarnas mål är att arbeta rättssäkert
och snabbt.

Domstolsverket ska hjälpa domstolarna
arbetar så att de mål som regering och riksdag valt
blir verklighet.

Domstolsverket ska till exempel:

 • fördela pengar på rätt sätt
 • hjälpa till med samarbetet både inom Sveriges Domstolar och mellan domstolarna och andra myndigheter
 • driva på arbetet med förändringar och förbättringar
  inom domstolarna.

Regleringsbrevet styr verksamheten

Regeringens regleringsbrev
styr Domstolsverket och Sveriges Domstolars arbete.

Regeringen skriver ett regleringsbrev varje år.

Det innehåller regler och riktlinjer
om hur Domstolsverket, domstolarna och nämnderna ska arbeta.

Regeringen skriver målen för verksamheten
och hur mycket pengar som Sveriges Domstolar får.

Om det finns några särskilda uppdrag
står de också med här.

Organisation

Domstolsverket grundades år 1975 i Jönköping.
Domstolsverket leds av en generaldirektör.

Det finns ett insynsråd som ger råd till
generaldirektören. Insynsrådets ledamöter (10 personer)
kommer från domstolar, myndigheter och riksdagen.

Domstolsverket består av 7 avdelningar:

 • Avdelningen för domstolsutveckling,
 • Ekonomiavdelningen,
 • HR-avdelningen
 • IT-avdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Avdelningen för kompetensutveckling och internationella relationer
 • Avdelningen för säkerhet och service

Domstolsverket har också personer som kontrollerar verksamheten (internrevision).
Senast ändrad: 2017-10-17