JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om domstolarna

Alla svenska medborgare har rätt
att få sitt ärende undersökt (prövat)
av en objektiv och självständig domstol.

Den som är anklagad för ett brott
ska ses som oskyldig
tills domstolen har beslutat något annat.

I Sverige har vi 3 typer av domstolar:
De allmänna domstolarna:

  • tingsrätt
  • hovrätt
  • Högsta domstolen

De allmänna förvaltningsdomstolarna:

  • förvaltningsrätt
  • kammarrätt
  • Högsta förvaltningsdomstolen

Specialdomstolarna:

  • Arbetsdomstolen
  • Försvarsunderrättelsedomstolen

Hyres- och arrendenämnderna beslutar om
tvister mellan till exempel hyresgäster och hyresvärd.

Rättshjälpsmyndigheten arbetar med rättshjälp. 

Målet är rättsäkerhet

Hela rättsväsendet har samma mål:
Att alla ska känna sig trygga och säkra
i samhället.

Rättssäkerhet handlar bland annat om
att samhället kan hindra brott på ett säkert sätt
och ge brottsoffer och vittnen stöd.
Senast ändrad: 2016-09-06