JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar, beslut och handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Beställa domar och övriga handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett särskilt mål ska du kontakta domstolen där målet avgjorts. Du kan ringa, mejla eller besöka domstolen och beställa de handlingar du önskar. För att hitta rätt domstol och kontaktuppgifter, klicka här.

Äldre handlingar som domstolen inte längre har i sina arkiv finns hos Riksarkivet, RA, www.riksarkivet.se. Undantag är arkiv från tingsrätterna och förvaltningsrätten i Stockholm, som finns hos Stockholms stadsarkiv och arkiv från Malmö tingsrätt som finns på Malmö stadsarkiv.

Avgifter

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post/DVD
Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. Du kan också få ut handlingar på CD eller DVD. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med aktuell domstol.

Papperskopior  
Papperskopia, 1-9 sidor Gratis
Papperskopia, 10 sidor 50 kronor
Papperskopia, fler än 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida

Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.

Vilka får handlingar avgiftsfritt?

Kopior av de handlingar som domstolen anser att parterna behöver ta del av skickas automatiskt till den andra parten. Parterna i ett mål får alltid beslutet/domen när målet är avslutat. Domstolen tar inte ut någon avgift för sådana handlingar som skickas automatiskt till parterna under tiden som målet pågår.

Vittnen får dock betala om de vill ha ut handlingar i målet. Detta gäller både pågående och avslutade fall.
Senast ändrad: 2017-03-10

Vägledande avgöranden

I vår databas med vägledande avgöranden finns domar som ska vara till hjälp för dem som tillämpar gällande rätt. Här finns rättsfallsreferat och avgöranden från bland annat hovrätterna, Högsta domstolen, kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Till söksidan för vägledande avgöranden (öppnas i nytt fönster).