JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Statistik

Domstolsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken avseende domstolarnas verksamhet. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras.

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen.

Logotype: Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken. Det finns även en kvalitetsdeklaration av den officiella statistiken:

Kvalitetsdeklaration


 


 


 Länkarna går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.


Domstolsverket ansvarar för officiell statistik avseende domstolarnas verksamhet från och med kalenderåret 2002. För kalenderåren 1993-2001 producerades domstolsstatistiken av Brottsförebyggande rådet (Brå). Tidigare år ansvarade Statistiska centralbyrån (SCB) för motsvarande statistikuppgifter. I domstolsstatistiken redovisas statistik över mål och ärenden vid de allmänna domstolarna, allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna. Sedan år 2004 redovisas vissa statistikuppgifter även för enskilda domstolar.Senast ändrad: 2019-02-27

Länkar till mer statistik

Statistik hos Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brå ansvarar för den s.k. kriminalstatistiken som innehåller uppgifter om anmälda brott, uppklarade brott, misstänkta och lagförda personer samt återfall i brott.

Till Brå:s statistik.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Publiceringsplan för officiell statistik

Till SCB:s publiceringsplan för officiell statistik


Frågor?

Har du frågor om domstolsstatistik, kontakta siv.support@dom.se

Länkarna öppnas i nya fönster.