JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Beslut i ärenden om tilläggsskydd för läkemedel
[2017-10-04]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i åtta ärenden som gäller frågan om patenthavare har rätt att få omprövning av vissa beslut meddelade a...

Beslut att inhämta förhandsavgörande
[2017-09-11]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt har idag beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av småmålsförordningen. Målet i tingsrätten gällde...

Dom i mål angående skadestånd
[2017-06-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt har idag meddelat en dom i ett mål om skadestånd på grund av överträdelser av reglerna i 1993 års konkurrenslag om förbud mot missbruk av...

Patent- och marknadsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd i mål om missbruk av dominerande ställning
[2017-05-08]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har den 4 maj 2017 beviljat prövningstillstånd i målet Swedish Match North Europe AB mot Konkurrensverket. Bolaget dömdes i...

Vårdföretag befrias från skyldighet att betala konkurrensskadeavgift
[2017-04-28]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i en dom idag befriat några vårdföretag från skyldigheten att betala konkurrensskadeavgift till staten.

Internetleverantör åläggs att blockera sina kunders tillgång till vissa s.k. piratsajter
[2017-02-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i en dom idag ändrat tingsrättens dom och ålagt en internetleverantör att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra sin...

Datorer och surfplattor omfattas av skyldigheten att betala privatkopieringsersättning till upphovsmän
[2016-12-22]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i en dom meddelad i dag ålagt Samsung att till upphovsrättsorganisationen Copyswede lämna redovisning för datorer och...

1 2 3 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.