JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Användning av mobilfilm i nyhetsrapportering och parodier
[2019-07-15]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål som gällde om det var tillåtet att i tv och på internet använda filmklipp och stillbilder...

Inget intrång i patent om stenspräckning
[2019-07-02]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Ett företag som hade ensamrätt att utnyttja två patent på området för stenspräckning väckte talan om intrång mot två andra företag som tillverkade respektive...

WARTNIX är inte förväxlingsbart med WARTNER
[2019-07-02]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett mål om hävning av varumärkesregistrering kommit fram till att varumärket WARTNIX inte är förväxlingsbart med det...

Elljusstaken Elflugan skyddas av upphovsrätt. Försäljning av vissa andra modeller av ljusstakar innebär upphovsrättsintrång
[2019-06-28]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Ett bolag som gjort gällande att det innehar rättigheterna till den elektriska ljusstaken Elflugan väckte talan mot ett annat bolag, som marknadsförde och...

Avslag på talan mot Nasdaq om konkurrensskadeavgift
[2019-06-28]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om konkurrensskadeavgift för påstått missbruk av dominerande ställning av bl.a. börsföretaget Nasdaq Aktiebolag har Patent- och marknadsöverdomstolen...

Förbud mot viss telefonförsäljning
[2019-06-27]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Ett företag som har ägnat sig åt telefonförsäljning har fakturerat konsumenter för telefonabonnemang som de inte har beställt. Patent- och marknadsöverdomsto...

Beslut att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen
[2019-06-17]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av varumärkesdirektivet. Tolkningsfrågorna har komm...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.