JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Dom i mål om vite m.m. på grund av vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning
[2018-07-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Fråga om marknadsföring av hårvårdsprodukter i viss förpackningsutstyrsel har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning. Patent- och...

Beslut i ärende om intermistiskt vitesförbud enligt patentlagen
[2018-06-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden har väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Vid den preliminä...

Efterlevnaden av tobakslagens regler friar snustillverkare i konkurrensmål
[2018-06-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
En snustillverkare dömdes i februari 2017 till närmare 38 miljoner kr i konkurrensskadeavgift. Patent- och marknadsöverdomstolen har i dom den 29 juni 2018...

Beslut i ärende om informationsföreläggande
[2018-06-27]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Ansökan om informationsföreläggande som gjorts före det att talan om mönsterintrång har väckts. Ansökan grundades på påståenden om intrång avseende...

Ingen förväxlingsrisk mellan varumärken för isoleringsmaterial
[2018-06-26]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Innehavaren av ett varumärke registrerat för isoleringsmaterial och isoleringstjänster har invänt mot registreringen av ett annat varumärke som sökts...

Patent avseende en anordning för sammankoppling av delar i byggnadsställning förklaras ogiltigt
[2018-06-21]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Frågan i målet har i första hand gällt om ändringar som gjorts i ett patent har stöd i grundhandlingarna eller inte. Patent- och marknadsöverdomstolen har...

Dom om vitesförbud m.m. i varumärkesrättsligt mål
[2018-06-18]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om intrång i nationellt varumärke har Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med tingsrätten, funnit att det varit fråga om varumärkesintrång, gen...

1 2 3 4 5 6 7 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.