JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om bl.a. företagsspioneri vid kopiering av en databas för klinisk prövning av medicin

[2019-10-17] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har genom en dom denna dag frikänt en läkare som åtalats för företagsspioneri, dataintrång och brott mot upphovsrättslagen i februari 2016. Läkaren skiljdes från sin tjänst som verkställande direktör i ett bolag som bedrev klinisk prövning av mediciner. I samband med detta laddade han ner en kopia av den databas där patientinformationen lagrades.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att läkaren fått en sådan roll i den kliniska prövningen att han även efter det han skiljts från sin tjänst hade rätt att ta del av uppgifterna i databasen för att säkerställa patientsäkerheten. Hans agerande har därför inte utgjort företagsspioneri eller dataintrång. När det gäller åtalet för brott mot upphovsrättslagen har domstolen konstaterat att läkaren genom nedladdningen framställt exemplar av databasen utan bolagets samtycke. I denna del har domstolen ansett att det inte framkommit annat än att läkarens agerande motiverats endast av att säkerställa patientsäkerheten och därför bedömt att han på grund av s.k. social adekvans ska vara fri från ansvar för brott mot upphovsrättslagen.
Senast ändrad: 2019-10-17

Avgörandet

B 9256-18

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30