JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hotellbranschen förlorar konkurrensmål mot Booking

[2019-05-09] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en talan enligt konkurrenslagen där hotellens branschorganisation Visita begärde att Booking skulle upphöra med avtalsvillkor som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida.

På sin hemsida tillhandahåller Booking en tjänst som gör att konsumenter kan söka, jämföra och boka hotellrum. Visita menade att Bookings avtalsvillkor att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än på Bookings hemsida stred mot konkurrenslagens och EUF-fördragets förbud mot konkurrensbegränsande avtal. Patent- och marknadsöverdom­stolen hade att ta ställning till om hotellens branschorganisation hade visat att avtalsvillkoren hade ett konkurrensbegränsande syfte eller resultat.

Patent- och marknadsöverdomstolen har, till skillnad från underinstansen, funnit att Visita inte har visat att avtalsvillkoren begränsar konkurrensen på marknaden. Patent- och marknads­över­­domstolen har därför ändrat Patent- och marknadsdomstolens dom och avslagit Visitas talan.

Domen får inte överklagas.

Senast ändrad: 2019-05-09

För mer information kontakta:

Kerstin Norman
Hovrättsråd
08-561 669 95
kerstin.norman@dom.se

Christine Lager
Hovrättslagman
08-561 675 41
christine.lager@dom.se

Målnummer:

PMT 7779-18