JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen kommer från den 1 sep 2016 att vara en del av avdelning 2 inom Svea hovrätt. Chef för avdelning 2 inklusive Patent- och marknadsöverdomstolen är hovrättslagmannen Christine Lager.

Svea hovrätt disponerar ett antal byggnader på Riddarholmen i Stockholm; Wrangelska, Schering Rosenhanes, Hessensteinska och Stenbockska palatsen samt Östra Gymnasiehuset och Västertorn. Patent- och marknadsöverdomstolen kommer att ha sina lokaler i Stenbockska palatset. Stenbockska palatset kommer med början under hösten 2016 att byggas om för att anpassas till den utökade verksamheten som Patent- och marknadsöverdomstolen innebär. Under ombyggnadstiden kommer avdelning 2, inklusive Patent- och marknadsöverdomstolen, att vara inrymd i Östra- och Västra gymnasiehusen på Riddarholmen.

Den dömande verksamheten vid Patent- och marknadsöverdomstolen kommer att utövas av hovrättslagmän, hovrättsråd, patentråd, ekonomiska experter och hovrättsassessorer. Därutöver kommer det att finnas hovrättsfiskaler som genomgår domarutbildning, fast anställda föredragande samt domstolshandläggare.  

Patent- och marknadsöverdomstolen kommer att ha till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen, som från den 1 sep 2016 kommer att vara en del av Stockholms tingsrätt.

Typiska mål och ärenden

Patent- och marknadsdomstolarnas uppgift är att handlägga i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. Det innebär att patent- och marknadsdomstolarna kommer att hantera många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är:

  • mål om skadestånd och vitesförbud på grund av varumärkesintrång, upphovsrättsintrång, patentintrång eller mönsterintrång 
  • mål om ogiltigförklaring av patent
  • mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt de immaterialrättsliga lagarna, t. ex. upphovsrättslagen
  • ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent
  • immaterialrättsliga brottmål, t.ex. mål om varumärkesintrång
  • mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring
  • mål om konkurrensskadeavgift och om förbud mot företagskoncentrationSenast ändrad: 2016-08-19