JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Malmö söker en eller flera tf. rådmän

Arbetsbeskrivning

Med anledning av en stor inströmning av migrationsmål rekryterar domstolen en eller flera tf. rådmän. Arbetet som tf. rådman är omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt. Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten ser vi gärna att du är delaktig i arbetet med att utveckla verksamheten.

Förvaltningsrätten i Malmö präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Förvaltningsrätten i Malmö är en modern domstol som prövar nya arbetsformer bl.a. genom att arbeta i arbetslag, öka specialiseringen och renodla yrkesrollerna. Vi försöker ständigt utveckla arbetsformerna för att ytterligare öka kvalitén i arbetet och för att uppfylla de krav medborgarna ställer.


Kvalifikationer

Arbetet som tf.rådman vid förvaltningsrätten är ett arbete som kräver stor juridisk skicklighet, gott omdöme, samarbetsförmåga, hög arbetskapacitet och självständighet. Som tf. rådman är du också ett föredöme för ett stort antal jurister på domstolen. Genom dialog och samverkan har du ett stort medansvar för att arbetet utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Som tf. rådman är du domstolens ansikte utåt och bidrar genom gott bemötande och respekt för individer till att öka medborgarnas förtroende för domstolen.

Vi söker dig som inspireras av ett mycket kvalificerat och omväxlande juridiskt arbete där din analytiska förmåga ständigt utmanas. Du kommer till en arbetsplats med engagerade medarbetare med intresse för utveckling av verksamheten. Du är jurist och har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, gärna domstols- eller lagstiftningsarbete. Erfarenhet av migrationsrätt kan vara meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a.

inom ramen för Domstolsakademin.

Förvaltningsrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och

kulturell bakgrund.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsad anställning på ett år. Ytterligare tidsperiod kan senare bli aktuell.

Antal platser: En eller flera
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-10-04
Arbetsgivarens referensnummer: 89-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lars Sjöström
Lagman
040-35 35 02
lars.sjostrom@dom.se

Annika Holm
HR-chef
040-35 35 16
annika.holm@dom.se

Ola Brändström
Rådman (Saco-S)
040-35 35 40
ola.brandstrom@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö är en av Sveriges största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som i huvudsak avgör tvister mellan enskilda personer och statliga eller kommunala myndigheter. Förvaltningsrätten ligger mitt i Malmö och har ca 370 medarbetare. Förvaltningsrätten handlägger ca 450 olika måltyper. De vanligast förekommande måltyperna är migrationsmål, skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, mål om administrativa tvångsingripanden, körkortsmål och mål om offentlig upphandling. Därutöver finns exempelvis mål avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen och olika tillståndsmål. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning.