JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten i Stockholm söker ett kammarrättsråd, tillika vice ordförande

Arbetsbeskrivning

Som vice ordförande på Kammarrätten i Stockholm kan du ha två olika befattningar.

Som vice ordförande med arbetsledande befattning är du biträdande avdelningschef på en av kammarrättens dömande avdelningar. Du har då, förutom sedvanliga ordförandeuppgifter, personalansvar för fiskaler och föredraganden på avdelningen samt ansvar att biträda avdelningschefen i olika verksamhetsfrågor.

Den andra befattningen utgör ett traditionellt vice ordförandeskap och innebär att du särskilt har till uppgift att följa rättskipningen och verka för en enhetlig rättstillämpning samt en rationell och enhetlig hantering av målen i kammarrätten. Detta innebär bl.a. att du tillsammans med övrig personal i den dömande verksamheten ska informera om relevanta domstolsavgöranden, juridisk litteratur och lagförarbeten samt medverka i interna utbildningar och seminarier i kammarrätten.

Kammarrätten söker nu ett kammarrättsråd, tillika vice ordförande, med ett traditionellt vice ordförandeuppdrag.


Kvalifikationer

Kammarrätten söker en jurist med mycket goda kunskaper i det rättsliga regelsystemet. Du ska ha en mycket god analysförmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det läggs stor vikt vid att du tar eget ansvar och har ett mycket gott omdöme. Du förväntas ha en bra samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du bör vara uthållig, stresstålig och mycket noggrann utan att förlora i effektivitet. Du ska även ha ett starkt intresse av att driva rättsutvecklingen framåt genom vägledande avgöranden.

Gedigna kunskaper i socialförsäkrings-, skatte- eller migrationsrätt kan vara meriterande.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten ska du som vice ordförande ha förmågan och intresset att utveckla och förbättra domstolens verksamhet i sin helhet. Tidigare erfarenhet av arbetsledande funktioner är meriterande.

Eftersom en majoritet av kammarrättsråden, tillika vice ordföranden, är kvinnor, ser vi gärna manliga sökanden.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-24
Arbetsgivarens referensnummer: 82-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Thomas Rolén
Kammarrättspresident
08-561 690 01
thomas.rolen@dom.se

Tomas Keisu
Kanslichef
08-561 690 05
tomas.keisu@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning av nuvarande befattningshavares planerade pensionsavgång.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets Migrationsöverdomstol. Domstolen har cirka 220 medarbetare, varav ungefär 170 är jurister och därav cirka 60 ordinarie domare. Organisationen består av sex dömande avdelningar, där varje avdelning leds av en lagman, samt en administrativ avdelning. Kammarrätten handlägger cirka 600 olika måltyper där de vanligast förekommande målen är migrationsmål, skattemål och socialförsäkringsmål.

Kammarrätten i Stockholm är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättsäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat, där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts. Våra lokaler är vackert och centralt belägna på Riddarholmen i Stockholm.