JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bevaka förhandling

Regeringsformen säger att domstolsförhandlingar ska vara offentliga, det vill säga att allmänheten och massmedier har rätt att närvara vid rättegångar. För dig som är journalist och ska bevaka en förhandling finns tillgång till trådlöst nätverk vid de flesta domstolar.

Huvudregeln är offentliga förhandlingar

Vissa domstolsförhandlingar kan hållas inom stängda dörrar. Då är det bara rätten och parterna som får vara med i rättssalen. Stängda dörrar används när sekretessbelagda uppgifter ska åberopas eller lämnas.

Rätten kan besluta om stängda dörrar bland annat när den åtalade i ett brottmål är under 21 år, i mål om sexualbrott eller när uppgifter som rör den åtalades personliga eller ekonomiska förhållanden kommer fram. Förhör med den som är under femton år eller som lider av en psykisk störning får hållas inom stängda dörrar.

I de flesta fall krävs inte att en part begär att dörrarna ska vara stängda. Domstolen tar självmant ställning till om förhandlingen bör vara offentlig eller inte. Oftast gäller beslutet om stängda dörrar bara en begränsad del av förhandlingen. Den blir då åter offentlig när de skyddade uppgifterna eller förhören är avklarade. Domstolen talar om när dörrarna stängs och när förhandlingen blir offentlig igen.

Rättens överläggning sker vanligen inom stängda dörrar. Om dom eller beslut avkunnas görs detta dock offentligt.

För förhandlingar i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) krävs ofta särskilt starka skäl för att allmänheten ska få utestängas. Vid en förhandling inom stängda dörrar, kan domstolen besluta om tystnadsplikt för de närvarande.

Även i förvaltningsrätt och kammarrätt är huvudregeln att förhandlingarna är offentliga, men hela eller delar av förhandlingen kan hållas inom stängda dörrar av hänsyn till parterna. Det innebär att varken allmänheten eller journalister får vara närvarande i rättssalen. Dörrarna är ofta stängda i mål som rör vård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka.

Tillgång till trådlöst nätverk

Som journalist kan du få tillgång till trådlöst nätverk på alla domstolar. Nätverken finns till för parter och journalister som behöver tillgång till internetuppkoppling i samband med förhandling vid domstolen.  

För att kunna använda det trådlösa nätverket behövs lösenord. Du som är journalist hämtar ut lösenord i domstolens reception. För att få lösenord behöver du visa din legitimation.

Observera att det trådlösa nätverket på domstolen inte är anpassat för så kallade strömmande media – du får alltså inte använda det trådlösa nätverket för denna typ av trafik.
Senast ändrad: 2017-01-16