JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mediegruppen

Mediegruppen består av domare som särskilt åtagit sig att vara tillgängliga för kontakter med media.

Domarna i mediegruppen uttalar sig inte som företrädare för Sveriges Domstolar eller för enskilda domstolar utan i sin egenskap av domare. De kommer att ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Gå direkt till domare i:

Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen

Förvaltningsrätt
Kammarrätt

Mark- och miljödomstol
Hyres- och arrendenämnd

Domare i allmänna domstolar - Tingsrätter

Adelswärd Thed
Chefsrådman, Lunds tingsrätt
046-16 04 00, 070-765 79 72
Specialistområden: Domaretik


Pressbild

Bergström Lars-Erik
Lagman, Falu tingsrätt
023-482 01, 070-324 82 01Pressbild

Bohlin Fredrik
Rådman, Ystads tingsrätt
0411-691 28, 0703-80 15 60

Ordförande för mediegruppen

Pressbild

Ekdahl Nils Petter
Chefsrådman, Lunds tingsrätt
046-16 04 02, 070-496 28 63
Specialistområden: Internationell straffrätt, sexualbrott


Pressbild

Högström Mirja
Rådman, Stockholms tingsrätt
08-56165463, 070-1831641Pressbild

Hölcke Maria
Rådman, Stockholms tingsrätt
08-561 65 134

Johansson Eva-Lotta
Rådman, Uppsala tingsrätt
018-4316094

Johansson Pia
Lagman, Halmstads tingsrätt
035-15 25 49, 070-857 75 69Pressbild

Pålbrant Nils
Rådman, Uppsala tingsrätt
018-431 60 72
Specialistområden: Ungdomsmål, brottmål


Pressbild

Alm Patrik
Chefsrådman, Solna tingsrätt
08-561 659 06Pressbild

Påle-Bartes Karin
Rådman, Södertörns tingsrätt
08-561 662 73Pressbild

Regnér Emma
Rådman, Malmö tingsrätt
040-35 30 00
Specialistområden: Nämndemän


Pressbild

Sjösten Mats
Lagman, Varbergs tingsrätt
0340-62 84 20, 070-550 79 46Pressbild

Strinäs Lennart
Chefsrådman, Malmö tingsrätt
040-35 33 93, 070-767 74 02
Specialistområden: Brott och straff


Pressbild

Swahn Mikael
Rådman, Attunda tingsrätt
08-561 695 54, 070-962 88 60Pressbild

Westerlund Carin
Rådman, Domstolsverket
070-606 72 09
Specialistområden: Domaretik, familjerätt


Pressbild

Weyler Martin
Rådman, Solna tingsrätt
08-561 658 22, 070-839 73 40Pressbild

Domare i allmänna domstolar - Hovrätter

Andersson Martin
Hovrättsråd, Göta hovrätt
036-15 65 52Pressbild

Hagsgård Anders
Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
031-701 22 62, 070-573 22 60Pressbild

Sundström Erik
Hovrättspresident, Hovrätten för Övre Norrland
090-17 20 55

Ihrfelt Ulrika
Hovrättsråd, Svea hovrätt
08-561 673 15Pressbild

Olsson Per
Hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge
040-35 58 42Pressbild

Domare i allmänna domstolar - Högsta domstolen

Reimer Stefan
Justitieråd, Högsta domstolen
08-561 66 610
Specialistområden: Straffrätt, psykiskt störda lagöverträdare, uppsåt, praxis i narkotikamål, 23 kap brottsbalken.


Pressbild

Domare i allmänna förvaltningsdomstolar - Förvaltningsrätter

Löndahl Fredrik
Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Malmö
040-35 37 13, 070-1014594
Specialistområden: migration, socialförsäkring och tvångsmål


Pressbild

Åberg Håkan
Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm
08-561 681 48Pressbild

Domare i allmänna förvaltningsdomstolar - Kammarrätter

Liljeqvist Peder
Kammarrättslagman, Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
08-561 693 38

Stegeland Dag
Kammarrättspresident, Kammarrätten i Göteborg
031-732 74 23, 0709-10 56 55
Specialistområden: Allmän förvaltningsrätt, migration


Pressbild

Domare i allmänna domstolar - Mark- och miljödomstolar

Gerrevall Marie
Stf chefsrådman mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, Växjö tingsrätt
0470-560172, 070-6876993

Hyres- och arrendenämnder

Johansson Kjell E
Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
08-561 665 58Pressbild

Lönnaeus Ylva
Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Malmö
040-35 34 08PressbildSenast ändrad: 2019-02-25

Fler kontaktpersoner

Vid allmänna pressfrågor, kontakta Sveriges Domstolars presstjänst.

Telefon: 0706-45 63 00
E-post: presstjanst@dom.se